Om kinderen op de juiste manier te kunnen begeleiden beschikken wij over een professioneel team. De samenstelling van het team bestaat uit een mix van ervaren en startende leerkrachten. Zij krijgen ondersteuning van een intern begeleider, een taal/leesspecialist, ICT-coördinator en een meerbegaafdheidsspecialist. Daarnaast is er een onderbouwcoördinator en een cultuurcoördinator aanwezig.

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning binnen de school.

ICT-coördinator

De ICT-coördinator (onderwijskundig) is verantwoordelijk voor het implementeren van onderwijskundige innovatie. Ook beheert hij de soft- en hardware binnen de school.

Meerbegaafdheidsspecialist

De meerbegaafdheidsspecialist is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid voor de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Onderbouwcoördinator

De onderbouwcoördinator is verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken en ontwikkelingen binnen de groepen 1 en 2. Zij draagt zorg voor de aansluiting van groep 3.

Cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator stelt jaarlijks met het team een beleidsplan vast voor het uitvoeren van het cultuuronderwijs op obs Driespan.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn vakleerkrachten aanwezig voor muziek en bewegingsonderwijs. De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen één gymnastiekles per week vanaf groep 3. De tweede gymnastiekles wordt in principe verzorgd door de groepsleerkracht mits hij/zij bevoegd is tot het geven van gymnastiekonderwijs.