Obs Driespan, vanuit welbevinden je talenten ontwikkelen.

Wij zijn een openbare school waar ieder kind welkom is. Obs Driespan neemt een centrale plaats in de gemeenschap van Harkstede en versterkt de sociale samenhang tussen kinderen, jongeren, ouders en inwoners.

Schoolklimaat

Het schoolklimaat op obs Driespan kenmerkt zich door een warme, kindvriendelijke omgeving, waarbij veiligheid en respect belangrijke waarden zijn. Iedereen moet zichzelf kunnen en durven te zijn. Als team werken we vanuit een doorgaande lijn met structuur, waarbij zelfstandigheid, zelfontplooiing en het uniek zijn van het kind voorop staan.

Leren

Leren gaat niet alleen over het opdoen van kennis op het cognitieve vlak. Het gaat er ook om dat kinderen zich vanuit persoonlijk welbevinden kunnen ontwikkelen tot creatieve individuen met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. Dit geeft de kinderen die bagage mee om als (toekomstige) volwaardige individuen deel te nemen aan onze maatschappij.

Maatschappij

Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het van belang om de leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.

Openbare basisschool

Onze school is een openbare school voor basisonderwijs en is hiermee een school met ruimte voor verschillen. Wij respecteren de uiteenlopende levensbeschouwingen en/of godsdiensten van alle leerlingen.

MFA De Borgstee

Basisscholen obs Driespan en cbs De Ster zijn, samen met kinderopvang, peuteropvang, bibliotheek, sporthal en logopedie/dyslexiezorg gevestigd in Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Borgstee aan de Dorpshuisweg in Harkstede.