Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen elk schooljaar een vragenlijst af via Kindbegrip.

Informatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Op de scholen van Stichting Ultiem gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze scholen.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over obs Driespan. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.