Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit ‘s morgen tussen 08.00 – 08.30 uur aan ons door te geven. Dit kunt u telefonisch doen op het schoolnummer 050-404 1675.

We vinden het fijn voor kinderen en ouders dat er bekende gezichten voor de groep staan. Wanneer de eigen leerkracht niet aanwezig is, kunnen we een beroep doen op een pool van invalleerkrachten. Waar mogelijk proberen we altijd een invalleerkracht in te zetten die al bekend is met de groep en/of de school.

Verlof aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. Veel gestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school.