Wij hechten veel waarde aan een goede en directe communicatie. We doen dat via de schoolgids van Venster PO, een informatiegids en via het ouderportaal SocialSchools

Wij zijn een open school. Wanneer nodig, heeft u als ouders en school vaker contact. Voor schooltijd heeft de leerkracht geen gelegenheid om in gesprek te gaan. Wij willen u vragen een afspraak na schooltijd te maken.

Ook met de intern begeleider, de schoolcoördinator en de directeur kunt u een afspraak maken.