Wij doen er alles aan om het onderwijs goed in te richten. Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders/verzorgers, leerlingen of personeelsleden vragen over of problemen mee hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Iedere vraag of klacht is immers ook een advies voor de school.

Spreek de juiste persoon aan

U kunt uw vraag, probleem of klacht het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat de leerkracht zijn. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u een gesprek met de directie aanvragen. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw probleem voorleggen aan een contactpersoon binnen de school of een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook kunt u terecht bij de bestuurder van Stichting Ultiem of de Landelijke Klachten Commissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen van een klacht werkt. Ook vindt u hier de contactgegevens.