We werken in zowel homogene als heterogene groepen. De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld omdat wij van mening zijn dat juist deze leeftijdsgroep veel van elkaar leert. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn ingedeeld naar leeftijd en daar waar het kan kiezen we voor homogene groepen. Dit wil zeggen dat leeftijdgenoten bij elkaar in de klas zitten. Het samenstellen van de groepen is afhankelijk van het aantal kinderen dat we hebben in bepaalde groepen en de formatie.