obs Driespan

Vanuit welbevinden je talenten ontwikkelen!

Obs Driespan is een openbare basisschool die een centrale plaats inneemt in de gemeenschap van

Harkstede. De school biedt kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs waarin het kind centraal staat. In een warme en kindvriendelijke omgeving kan elk kind zich optimaal ontwikkelen. Iedereen moet zichzelf kunnen en durven zijn.

Zelfstandigheid

Wij begeleiden kinderen naar zelfstandigheid. Daarmee bereiden we ze voor op deelname aan een steeds veranderende samenleving.

Zelfontplooiing

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We helpen ze om hun talenten te ontdekken.

Uniek zijn

Ieder kind is uniek en mag er zijn. Op school leren we de kinderen respectvol met elkaar omgaan en schenken we aandacht aan maatschappelijke waarden.

Over ons onderwijs

De school biedt kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs waarin het kind centraal staat zodat elk kind zich vanuit welbevinden optimaal kan ontwikkelen.

Op school leren de kinderen samen te spelen, samen te leren en samen te werken met anderen.

Werken bij

Werken op obs Driespan betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.